Hub Karelia

Hub Karelia Oy on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka tavoitteena on kehittää erityisesti  Etelä- ja Pohjois-Karjalan alueita luomalla alueellisia toimijaverkostoja, jotka kehittävät ja tarjoavat oppimisresursseja sektoreille ja toimialoille, joilla niiden saatavuus on heikko.

Yksi tämän tavoitteen saavuttamisen ydinkysymyksistä ja osaamisalueistamme on verkko-oppimiskokemuksen hallinta ja standardeja noudattavien oppimissisältöjen tuotanto eri oppimisympäristöihin.

Olemme partnerina kuudessa Erasmus+ - rahoitusohjelman kehityshankkeessa.