Building Key Competences Through Challenge Based Learning - NEURO-GUIDE

2018-09-03 - 2020-10-02
2018-1-PT01-KA202-047266

NEURO-GUIDE

NEURO-GUIDE - projektin tavoitteena on tarjota uusia digitaalisia menetelmiä avaintaitojen oppimisen tueksi 
kehittämällä haastepohjaiseen oppimiseen perustuvia mobiilipakohuoneita
Projektin kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, sekä heidän kanssaan työskentelevät.

NURO-GUIDESSA Luodaan haastepohjaiseen oppimiseen perustuvia mobiilipakohuoneita. 
Oppiminen tunnistetaan Mozilla Badgesien avulla. 
Nuorten kanssa työskenteleville kehitetään täydennyskoulutus uudessa digitaalisessa oppimisympäristössä työskentelyyn.

Tapahtumat 
1. Kouluttajien koulutustapahtuma Irlannissa syksyllä 2019 2osallistujalle jokaisesta partnerimaasta
2. Pop Up Gaming Hub Joensuussa keväällä 2020, tavoitteena saada mukaan ainakin 25 nuorta

Tuotokset 
Mobiilipohjaiset oppimisresurssit haastepohjaiseen oppimiseen nuorille, sekä siihen liittyvä täydennyskoulutus heidän kansaan työskenteleville

Yhteistyömaat
Irlanti, Iso-Britannia, Kypros, Portugali, Puola, Romania, Suomi, Tsekki

https://www.neuroguide.eu

Projekti Facebookissa