Online Educational Escape Rooms to Re- engage ESLs and NEETs - NEET-SYSTEM

2018-09-03 - 2021-01-02
2018-1-DE02-KA204-005034

NEET-SYSTEM

Mikä on  NEET-SYSTEM?

Projektin ensisijaisena tavoitteena on suunnitella ja kehittää haastelähtöiseen oppimiseen pohjautuvaa räätälöityä koulutusta, tarkoituksena aktivoida nuoria, jotka eivät ole koulutuksen, työelämän tai harjoittelun piirissä  (NEET=young people who are Not in Education, Employment, or Training") ja tukea heitä kehittämään taitoja ja osaamista, jotka auttavat heitä integroitumaan uudelleen koulutukseen tai työelämään. 

Projekti tulee kehittämään myös aikuiskouluttajille suunnatun täydennyskoulutusohjelman uuden oppimateriaalin käyttämisestä ja sellaisten taitojen kehittämisestä, joiden avulla he pystyvät kehittämään uusia haasteita tulevaisuudessa.

https://www.neet-system.eu

Projekti Facebookissa